Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

8

Crime åk 8

Österslättsskolan, Karlshamn · Senast uppdaterad: 31 januari 2020

What famous crimes do you have knowledge about?

Syfte

Centralt innehåll

Konkretisering

Vi tittar på film/ klipp om brottslingar och brott. Du är med i diskussioner under lektionstid och söker fakta om brott och lagar på internet. Du läser texter både i Classroom och Digilär och arbetar med uppgifter till. 

Undervisning/ arbetssätt

Vi övar nya ord till texterna och pratar om grammatiska moment, samt fraser inför slutuppgiften.

Bedömning

Arbetsområdet avslutas med en skriftlig uppgift.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.

Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter