Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

”Kompisböcker för de yngsta” på Utkikarna

Dibber Fänsåker, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 30 januari 2020

”Kompisböcker för de yngsta” som grund för vårt värdegrundsarbete och arbete med Barnkonventionen på Utkikarna, 1-3 år.

BAKGRUND

Vi arbetar aktivt med  bokserien ”Kompisböcker för de yngsta”.

I kompisböckerna är varje saga kopplad till en artikel ur Barnkonventionen, belyst ur ett barnperspektiv. Böckerna används därför i arbetet med de mänskliga rättigheterna i förskolan, samt i vårt värdegrundsarbete utifrån Dibbers hjärteprogram.

Böckerna  lyfter olika värdegrundsfrågor t.ex. att dela med sig, att säga förlåt, att krama och trösta den som är ledsen, att samarbeta osv. Vi får möta kompisarna Kanin och Igelkott som hamnar i olika situationer i förskolan. Barnen får med hjälp av Kanin och Igelkotts vardagssituationer möjlighet att se olika  situationer från andras perspektiv. Barnen får möjlighet att utvecklas i att känna med någon annan samt utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter.

 MÅL

  • Barnen utvecklar sin empati förmåga
  • Barnen utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.
  • Barnen tränas i att hantera konflikter och förstå sina rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.
  • Barnen utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp.

 

METOD - GENOMFÖRANDE

Böckerna "Säg förlåt", "Dela med dig", "Lugna ner dig", "Visa dina känslor", "Säg stopp", "Prata om det", "Vänta på din tur", "Samarbeta", "Sprid glädje", "Lyssna och kom överens" ingår bokserien "Kompisböcker för de yngsta”, av Linda Palm. 

Böckerna utgår från samma berättelser och illustrationer som i ”de tio små kompisböckerna”,men texten är bearbetad och anpassad för barn i åldrarna 1-3 år. På omslagets baksida finns förslag på samtalsfrågor.

Berättelser om Kanin och Igelkott har utgångspunkt i situationer som de flesta barnen känner igen från sin vardag. De handlar om hur man är en bra kompis och belyser olika känslor. Böckerna ger möjlighet att tillsammans med barnen synliggöra allas lika värde och att varje barns uppfattningar och åsikter ska respekteras. Vi väljer böcker utifrån barngruppens intresse och behov och arbetar med böckerna så konkret som möjligt för att göra innehållet och olika begrepp begripligt. Vi kommer genom samtaloch pedagogisk dokumentation ge barnen möjlighet att reflektera över sitt lärande och sin utveckling. 

 

DOKUMENTATION

  

Vi kommer då använda oss av följande frågeställningar:

Hur har det gått? Finns det något som vi kan ändra på? Hur kan vi öka synliggörandet i processen? Har vårt arbete gjort skillnad? 
Vi reflekterar över processer som varit och tar reda på hur vi går vidare kontinuerligt.

Vi pedagoger använder dokumentationen som underlag för analys och utvärdering inom området. Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring den.
Alla barn deltar efter egen förmåga och intresse.


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter