Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Teknik, Matematik

·

Årskurs:

1 - 2

Programmering

Trönö skola, Söderhamn · Senast uppdaterad: 31 januari 2020

Under några veckor kommer vi att arbeta med olika typer av programmering.

Målet är att eleverna ska lära sig:

- hur man programmerar på ett lekfullt sätt.

- att samarbeta, träna problemlösning ,rumsuppfattning och logiskt tänkande.

För att eleverna ska lära sig detta kommer de: 

- att arbeta med kommando-programmering i Lightbot. En enklare variant av kodning där det finns färdiga kommandon. 

- att arbeta med Scratch Jr där man arbetar med block-programmering. En enklare variant av kodning där det finns färdiga block som betyder olika saker.

 

Eleverna visar sina kunskaper genom att:

- vara delaktig i aktiviteter under lektionerna.

-visa förmågan att samarbeta och lösa problem.


Läroplanskopplingar

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,

Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.

Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter