Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Matteborgen 6B kap 6

Morgongåva skola F-6, Heby · Senast uppdaterad: 31 januari 2020

Här kommer vi jobba med: Hela tal, positiva tal, negativa tal, decimaltal, tal i bråkform. Läsa och skriva stora tal. Multiplicera heltal. Multiplicera decimaltal. Dividera ett heltal så kvoten blir ett decimaltal. Binära tal.

1. Övergripande mål:

2. Kursplanemål:

3. Konkretiserade mål:

vi kommer att utveckla din förmåga att:

- lösa problem med strategier och metoder.

- beskriva tillvägagångssätt och resonera om rimlighet.

- använda matematiska uttrycksformer.

-växla uttrycksform och resonera om begreppens relation.

- välja och använda matematiska metoder.

- redogöra för och samtala om tillvägagångssätt

- föra och följa matematiska resoneman


4. Bedömning:

Vi kommer bedöma din förmåga att klara ovanstående förmågor på olika nivåer.

5. Undervisning:

Vi kommer ha genomgångar i helklass samt i mindre grupp eller enskilt vid behov.

vi kommer jobba både enskilt och i grupp..

Vi kommer göra uppgifter i boken, även här på olika nivåer

6. Tillämpningsuppgift:

För att visa dina kunskaper kommer jag att lyssna på hur du tänker och resonerar kring detta samt ett skriftligtprov


Läroplanskopplingar

utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och

utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris matematik
Matris i matematik 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter