Skolbanken Logo
Skolbanken

Språk - Solen 2020

Östervåla förskola Leklandia, Heby · Senast uppdaterad: 26 februari 2020

Pedagogisk planering för språk

Läroplansmål:

- Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften (Fokusområde) 

Bakgrund:

Vi har detta läroplansmål som fokusområde. Vi ser att flera barn på vår avdelning har ett utvecklat talspråk men att de ska utmanas och utvecklas språkligt. I vår barngrupp finns det barn som behöver stimulans och stöd för att de ska utveckla sitt språk. 

Förväntat resultat:

Vi vill att att barnen ska ha tillägnat sig ett större ordförråd och utvecklats språkligt. Även att barnen kommunicera och göra sig förstådda. 

Utbildning - Undervisning:

- Samlingar med variation av sånger och sångpåsar 

- Samtal med barnen vid de dagliga situationerna som t.ex. matsituation, hallsituation 

- Högläsning  

- Pedagoger förebilder och är medvetna om att sätta ord på det vi gör

 

Denna planering kommer att gälla januari och februari månad. 


Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter