Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 3

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse - Mänskligtmemory

Östermalmsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

Mänskligtmemory - lek och spel på samma gång. Där deltagarna är spelarna och spelkorten.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse på fritidshemmet

 

Tema:                  Vecka:4

 

Aktivitet: Mänskligtmemory                      åk: 1

 

Vad ska vi arbeta med: 

Två elever agerar som spelare, resterande av eleverna som deltar agerar spelkorten.
"spelkorten" tar en annan deltagare (helst någon som de ej normalt brukar umgås med), paren skapar sig en gemensam rörelse eller ljud.
När paren är klara med att skapa en gemensam rörelse eller ljud så ställer alla spelkort i en ring där de blandar sig.
Spelarna går varannan omgång för att leta efter rätt par, hittar spelaren rätt par får den fortsätta tills att den ej hittar fler par.
 

Material: Sig själva och fantasi.


Läroplanskopplingar

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt

röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback