Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi, NO (år 1-3), Biologi

·

Årskurs:

4

Vatten och luft åk 4

Lagmansskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 31 januari 2020

Vatten är grunden för allt liv på jorden. Men vad är vatten gjort av egentligen? Vi kommer att lära oss om vattnet på vår planet, atomer, molekyler, vattnets olika former, vattnets kretslopp, samt vattenrening och luftens olika gaser.

Syfte

Genom diskussioner, experiment, litteratur och filmer skall eleven förstå grunderna för vattnets och luftens egenskaper.

Mål

  • Veta vad en vattenmolekyl består av
  • Känna till vattnets olika former
  • Kunna beskriva vattnets kretslopp
  • Veta att vissa ämnen kan lösas i vatten
  • Kunna berätta om var vattnet i kranen kommer ifrån
  • Berätta om hur vi renar vårt avloppsvatten
  • Veta något om hur människan kan påverka vatten och luft
  • Veta vad luft är

Undervisning

Vi kommer att läsa litteratur, göra experiment, ha gruppdiskussioner eller enskilt samt använda oss av pedagogiska filmer.

 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.

Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Vattnets egenskaper och kretslopp.

Luftens egenskaper och sammansättning.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Matriser i planeringen
vatten och luft åk 4
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback