Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7

Diskussioner

Stadsparksskolan 7-9, Partille · Senast uppdaterad: 29 februari 2020

Diskussion och debatt

Vi jobbar med tema debatt och diskussion.

Vi övar oss på att framföra våra åsikter muntligt och skriftligt, lyssna på andra med respekt och redovisa muntligt inför klassen.

Vi skriver en enklare debattartikel.


Läroplanskopplingar

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Matriser i planeringen
Debatt/Argumentation
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter