Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 3

Basketträning

Östermalmsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 20 februari 2020

Basketträning som välkomnar alla till att lära sig dribbla, passa och samarbeta

Vad ska vi arbeta med?

När förskoleklass har basketträning idrottshallen är syftet med träningen att barnen ska få känna på att spela en bollsport och förbättra sina fysiska förmågor samtidigt som man ska vara en bra kompis och samarbeta i par.

Hur ska vi arbeta?

Träningen består av följande:
- Hav, skepp och land där barnen är indelade i par som får öva på att samarbeta samtidigt som de ska dribbla, springa och göra andra finmotoriska rörelser.
- Passningsövning där barnen också är indelade i par där de övar på att slå passar som är snälla mot kompisen med precision.
- Dribblingsstafett. Vi avslutar passet med en dribblingsstafett som innefattar både enklare och svårare motoriska övningar som utmanar barnen både fysiskt och psykiskt.

Vad ska du lära dig?

Barnen får lära sig att samarbeta i par, lära sig dribbla en basketboll, lära sig passa en basketboll och heja och peppa varandra när det är dribblingsstafett i slutet. De lär sig även att kontrollera sin kropp i övningar som de aldrig har gjort förut.

Hur ska du visa att du lärt dig?

De får visa att de har lärt sig dribbla genom att ta sig från punkt A till punkt B dribblandes. Sedan får de visa att de kan passa när jag som ledare går aktivt runt och visar hur de kan göra istället så när passet var slut ska alla kunna passa. I dribblingsstafetten ”tävlar” lagen lite mot varandra vilket gjorde att barnen var väldigt motiverade till att kämpa och visa att de hade lärt sig något samtidigt som de fick öva på att vara en bra vinnare/förlorare.

 

 

Gjord av Elin Lindgren Engelblom

 


Läroplanskopplingar

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.

visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön i skolan.

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback