Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 6

Hållbar utveckling- skräp

Slättängens förskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 25 februari 2020

Vi vill arbeta för en hållbar utveckling och miljö. Vi kommer därför att erbjuda barnen kunskaper bl.a. om hur sopor kan återvinnas.

 

Nuläge

 Utifrån den samhällsdebatt som pågår ser vi ett ökat behov av att lära barnen att värna om vår planet. Vi vill lägga grunden hos barnen bl.a. om hur viktigt det är att sopsortera, konsumera mindre men också ta hand om varandra.  

Mål

Efter genomförd planering vill vi utifrån hållbarhetsdimensionen att:

  • Alla barn ska veta hur man sorterar förskolans skräp och skräp vi hittar utomhus

Syfte

Förskolans verksamhet ska enligt Läroplanen för förskolan (2018) lägga stor vikt kring miljöfrågor och hållbar utveckling.  Vi vill att barnen ska lära sig om sin del i kretsloppet och att ta ansvar över vår gemensamma miljö.

Vi vill arbeta med miljöfrågor på ett lustfyllt och lekfullt sätt där barnen får inflytande över utformningen av verksamheten och de aktiviteter vi gör. Deras tankar, funderingar och hypoteser ligger till grund för vad vi ska ta reda på och vad vi ska utveckla.

Genomförande

Vi strävar efter att sortera så mycket sopor som möjlig. Vi kommer även att samla skräp i naturen som vi sedan tar tillbaka till förskolan för att sortera och prata om; vad har vi hittat, vilka material består det av? samt samlar på olika skräp, exempelvis plast, papperskartong och kompost. Vi kommer att göra ett experiment då vi kommer gräva ner olika sorters skräp för att se vad som händer med dessa och se om de försvinner eller ej. 

Dokumentation   

Vi dokumenterar med hjälp av foto, barnens verk och med anteckningar. Vi dokumenterar med hjälp av barnen, deras tankar och funderingar.

Utvärdering

Vi utvärderar kontinuerligt under gemensam planeringstid i arbetslaget och en gång i veckan tillsammans med barnen


Läroplanskopplingar

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback