Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

6

Engelska Skriva åk 6 vt

Eiraskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 7 augusti 2021

Skriftlig interaktion Bedömning av din förmåga att formulera dig i skrift och av din förmåga att använda strategier för att göra dig förstådd.

SKRIVA Bedömning av din förmåga att formulera dig i skrift och av din förmåga att använda strategier för att göra dig förstådd. 

Bedömningsuppgift Friends around the world


Läroplanskopplingar

kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen
ENGELSKA skriva
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback