Skolbanken Logo
Skolbanken

Diamanten- Gymnastik

224431 Förskolan Rosteriet, Stockholm Hägersten-Älvsjö · Senast uppdaterad: 24 februari 2020

Barnen utvecklar och utmanar sina motoriska färdigheter!

Utbildningsplan- Gymnastik

Gymnastiken ämnar att ge barnen möjlighet att utveckla sin kroppskontroll, kroppsuppfattning, grov och finmotorik samt utveckla sin språkliga förmåga att exempelvis följa instruktioner. Barnen utmanas också att ta hänsyn till sina kamrater i form av att ge plats och vänta på sin tur.

Barnen har visat stor glädje och intresse för musik som inspirerar till rörelse. Ett nytt tydliggörande från Stockholm Stad om att förskolan har ett ansvar att bidra och avsätta tid som utmanar och väcker intresse för barns rörelseförmåga.

Undervisningsplan

Vi kommer dels att använda oss av digitala verktyg i form av projektor och Ipad där vi spelar upp rörelseklippet "häng med". Vi kommer även utmana barnen i deras motoriska utveckling genom att sätta upp hinderbanor. Barnen har gymnastik en gång i veckan.

Projektet kommer dokumenteras bild och film. Barnens lärprocesser kommer synliggöras och reflekteras i arbetslaget under reflektionstiden.


Läroplanskopplingar

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback