Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

2 - 3

Jag & min kropp

Flottiljen, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 8 september 2021

Vi har i arbetslaget reflekterat över att det råder mycket funderingar bland barnen kring sin identitet. En del barn har inte så välutvecklat språk än och kan inte sätta ord på vad just DE tycker, tror, känner osv. Kanske de inte vet? Utifrån barnens kunskaper och erfarenheter, tänker vi att vi måste ge barnen ett sammanhang och en känsla av vem de är. Vi tänker att arbetet kring det är brett och stort. Vi fortsätter nu med att stärka dem på ett lekfullt sätt för att bli den bästa versionen av dem själva!

 

Planering för undervisningen

Våra prioriterade mål är:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet (LpFö18)

* Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar (LpFö18)

Syfte:

Vårt strävansmål är att barnen hos oss ska få en god och tydlig självbild. Frågor som:

Vem är jag? Vad gör min pappa/mamma när jag är på förskolan? Hur lång är jag? Vad tycker jag om att leka med? Vad tycker jag inte om? Vad gör mig glad? osv.

Vi vill ge barnen verktyg till att utveckla processen. Vi blev inspirerade av barnkonventionen som nu blev svensk lag januari 2020, och har som mål att samtliga barn ska få ett medvetande till sina rättigheter. Forskning visar att barns identitet och integritet har ett nära samband och utvecklas samtidigt. I takt med att barnen utvecklar sin identitet förändras också barnets gränser. Barnet utvecklar också sin identitet i samspel med andra.

 

Metod

Baserat på barnens frågeställningar, funderingar och utmaningar, kommer vi att lägga en planering på aktiviteter.

Så var vi "hamnar" i bestämmer barnen.

Detta sitter vi och planerar tillsammans med barnen under samlingen. Nya frågor kommer förhoppningsvis att väckas bland barnen som för oss framåt i temat.

Vi kommer att koppla läroplanens mål till temat med hjälp av våra lärvänner. 

 

Undervisningen kommer vi att dokumentera i "lärloggar" här i Unikum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback