Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

4 - 6

Sex och samlevnad inom no

Racklöfska skolan, Åre · Senast uppdaterad: 22 april 2024

Under mellanstadiet och högstadiet genomgår kroppen och knoppen en stor utveckling, på väg mot vuxenlivet. Eleverna får genom undervisning i sex och samlevnad ett gemensamt ordförråd för att diskutera människors utveckling och fortplantning. Samtidigt betonar vi att varje person själv bestämmer över sin kropp och att var och en av oss är ett litet mirakel!

1. Förväntat resultat

Du kan ge exempel på hur kroppen utvecklas under puberteten.

Du kan några ord och begrepp som är adekvata för att berätta om kvinnans och mannens könsorgan.

Du kan kortfattat beskriva hur ett foster kan utvecklas.

 

 

2. Undervisning och övning

Vi läser fakta om kroppens utvecklingsfas puberteten. utdrag ur boken "Koll på No" åk 6. 

Vi läser faktatext om könets delar. Hur ”ett barn blir till”. se Boken om biologi s. 140-147.

Ser film, där barn i samma ålder som eleverna, berättar om sina känslor och erfarenheter. Äldre elever på filmen, berättar om hur de utvecklats under puberteten.

https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/biologi/kropp-och-halsa/kroppens-celler-organ-och-organsystem/hur-fungerar-vara-konsorgan

Lämpliga urklipp ur tidningen KP, som berör kärlek och att ”fråga chans”. Det som betonas är att vi ska behandla varandra med respekt. Har samtal om att det finns "olika" kärleksrelationer, hetero, homo, bi och queer.

Information om lag angående tillåten lägsta ålder för samlag. Information om lag om samtycke.

Kort information om sjukdomar och preventivmedel.

Kärlek och sex på internet berörs. Både de som är "säljande" och att det finns informativa sidor. 

Andra informativa sidor är umo.se och 1177 vårdguiden

Begrepp:

pubertet, inre befruktning, befruktning, äggledare, äggstock, livmoder, penis, sädesledare, testikel, pung, däggdjur, foster, arvsanlag, provrörsbefruktning, hormoner, homosexuell, heteroseuxuell, mens, sädesutlösning, spermie, äggcell, samlag

3. Examinationsuppgifter

Examination sker under arbetets gång genom att delta i muntliga och skriftliga arbetsuppgifter. 

4. Bedömning

Komplett inlämnade frågepapper och att besvara frågor i avslutande lektioner v. 19.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
ord och begrepp, könsorgan

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback