Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Matte åk 1 ht

Lingenässkolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 21 februari 2020

Matte är så mycket mer än "plus och minus"

 

Syfte

Att träna på följande förmågor:

Att arbeta laborativt och med hjälp av konkret material lösa olika typer av uppgifter och problem.
Att diskutera och jämföra resultat med kamrater.
Att formulera egna räknehändelser.
Att få använda några matematiska ord och begrepp.
Att få använda olika tankemodeller i addition och subtraktion och förstå sambanden.

Detta kommer undervisningen att innehålla

Laborationer i grupp, par och enskilt.
Sifferskrivning.
Koppla ihop rätt siffra med rätt antal.
Uppdelning av talen 1-10.
Små mattespel.
Introduktion av addition och subtraktion.
Likhetstecknet och dess betydelse.
Gemensamma genomgångar.
Arbete i matteboken både enskilt och i par.
"Räknesagor"

Det här vill vi att du ska lära dig

Kunna skriva och förstå siffrorna.
Kunna dela upp talen 1-10.
Räkna addition och subtraktion inom talområde 1-10.
Förstå och använda likhetstecknet.
Arbeta laborativt, enskilt och i grupp.
Använda "matteord" vi gått igenom.
Berätta hur du tänker för att lösa matteproblem.

Så här kommer vi att arbeta

Vi arbetar med Läromedlet Favoritmatte.
Det blir övningar och genomgångar tillsammans i klassen och ibland i mindre grupper.
Vi skriver siffror och räknar antal.
Vi laborerar och provar olika lösningar på uppgifter och problem.
Vi samtalar och diskuterar och jämför.
Vi jobbar i arbetsböckerna, enskilt och i par med addition och subtraktion.
Vi spelar olika mattespel.

Det här ska bedömas

Din förmåga
att koppla rätt siffra till rätt antal
att skriva siffrorna med läslig handstil.
att formulera och lösa matematiska problem.
att förstå och använda matematiska ord och begrepp.
att använda lämpliga matematiska metoder för beräkningar.
att följa matematiska resonemang.

Underlag för bedömning

Diagnoserna och små test till de olika kapitlen i matteboken.
Lärarens observationer vid olika övningar.

Skolverkets nya diagnostiska material för höstterminen i åk 1.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.


Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Matte 1
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback