Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

4

Instrumentspel år 4

Grebbestadsskolan, Tanum · Senast uppdaterad: 4 mars 2020

Vi ska öva på att spela tillsammans!🎶

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Att du kan byta ackord på piano, spela ett intro och ett mellanspel på klockspel, hålla en rytm som passar till musiken samt sjunga sången.

Observationer under lektionerna.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Eleverna får kunskap om hur man tar olika ackord på piano, hur man spelar klockspelsslingan samt ett enkelt trumkomp.
Eleverna får möjlighet att öva på instrumenten och att spela och sjunga tillsammans.


Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.

Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.

Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.

Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.

Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.

Matriser i planeringen
Musik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter