Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, Fysik

·

Årskurs:

4 - 6

Den fysiska människan Örat/Ljud klass 08 Åk 5

Viktoriaskolan, Brickebergskyrkans skolstiftelse · Senast uppdaterad: 16 mars 2020

- Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat. - Hur örat fungerar.

 Mål: 

Du ska kunna berätta och förklara:

hur ljud blir till,

hur ljud sprider sig 

hur örat fungerar 

hur ljud tas upp och uppfattas av örat. 

Du ska kunna sammanfatta en faktatext och

göra om faktatext till dina egna ord. 

 

Viktiga ord och begrepp

 • svängning
 • molekyler
 • ljudvåg
 • vibration
 • förtätning
 • förtunning
 • trumhinna
 • nervceller
 • hög ton
 • låg ton
 • starkt ljud
 • svagt ljud
 • frekvens
 • decibel
 • hertz

 https://gleerupsportal.se/laromedel/fysik-4-6/article/5b7a5287-151b-4559-bfd5-479f1a932336

Tid: 

V. 7-12

Faktatexter

Biologiboken a556

Fysikboken a762, Inledning. 

a497, Hur ljud uppstår. 

 a986, Hur ljud breder sig. 

a 506 Hur ljud uppfattas.

Jätteviktigt att du kan både begrepp och vad som händer på varje ställe. 

a 839 Höga och låga toner

a726 Starka och svaga ljud

a808 Sammanfattning

Film om örat och öron. 

Att göra:

Repetion. Biologiboken a729

Repetion, Fysikboken snabbkoll  a497, a 986, a206

 

För att öva örats funktioner och delar 
Pappersmodell i 3D. 

 

Vad är ljud?

Vid vilken frekvens började du höra ljudet?

Geggigt ljud

Muggtelefoner

 


Läroplanskopplingar

Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.

Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.

Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.

Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.

Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.

I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

Matriser i planeringen
No Örat och ljud
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback