Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

6

Råvaror och matens kemi, VT-20 åk 6

Gemensamt skola i Båstad, Båstad · Senast uppdaterad: 14 mars 2020

Från råvara till avfall - Vad händer med olika material och vad är det från början? Många pratar om hållbar utveckling - Vad menas med det? Vad innehåller maten och vad behöver vi få i oss för att må bra? Hur vi kan få maten att hålla längre? Detta kommer vi att lära oss mer om under kommande veckor då vi arbetar med kemi.

UNDERVISNING

Dessa förmågor kommer att undervisas och tränas in med hjälp av följande:

 • Läsa texter, söka information, svara på frågor och lära från bland annat vår lärobok "Utkik fysik/kemi".
 • Se på filmer inom området.
 • Gemensamma genomgångar och diskussioner kring frågor som rör råvaror, avfall och matens kemi. 
 • Lära dig olika begrepp som har med arbetsområdet att göra, såsom; råvara, material, naturresurs, återvinning, hållbar utveckling, näringsämne, proteiner, kolhydrater, fett, vitaminer och mineraler för att beskriva och förklara kemiska samband.

 

Du ska kunna  berätta om:
- Materialens kretslopp från råvara till avfall; hur det blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
- Hur olika råvaror kan bli till olika material.
- Vad som händer med saker vi slänger eller återvinner.
- Vad som menas med hållbar utveckling. 
- Hur maten är uppbyggd och varför vi behöver få i oss olika näringsämnen.
- Vilken mat som innehåller vilka näringsämnen.
- Några historiska och nutida metoder som får maten att hålla längre.

 

 BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Samtala om och diskutera enkla frågor som rör  genom att ställa frågor och bemöta åsikter.
 • Använda de begrepp du har lärt dig i arbetsområdet för att beskriva, förklara och resonera kring kemiska samband gällande råvaror, hållbar utveckling och matens kemi.
 • Söka information och använda dig av informationen från olika källor för att skapa egna texter. 
 • Kunna resonera om de olika källornas användbarhet
   

REDOVISNING

Du redovisar dina kunskaper genom att:

 • Du deltar vid samtal och diskussioner, ställer egna frågor och framför dina åsikter och använder dig av de begrepp som du har lärt dig.
 • Du använder dig av de begrepp vi arbetat med för att beskriva och förklara olika kemiska samband.
 • Du visar att du kan söka information i naturvetenskapliga källor och använda dig av informationen från olika källor för att skapa egna texter.
 • Du genomför de uppgifter, undersökningar och bedömningsuppgifter som du får under arbetsområdet.

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.

Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.

Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.

Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback