Skolbanken Logo
Skolbanken

Normer och värden vt 2020 Trubadurerna

Floraparkens förskola, Svedala · Senast uppdaterad: 21 februari 2020

Mall till hur en pedagogisk planering kan se ut.

 

 

Mål:
”Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.”

 


Uppnåendekriterier för strävansmålet:
Vi vill att barnen ska lära sig ”stopp handen”, att markera när man inte vill eller markera att den andra ska sluta med det som sker här och nu. ”Stopp handen” blir en tydlig signal till vederbörande. Vi vill också att den som får ”stopp handen” ska förstå att det är dags att avbryta.

 

 

 

Frågeställning utifrån strävansmålet:

 

 

 

  • Kan barnet använda ”stopp handen” för att markera att hen inte vill samt kan barnet som får ”stopp handen” förstå att hen ska avbryta i pågående stund?

 

 

 

Nuläge:
Januari 2020:  Dagligen hamnar barnen i olika konfliktsituationer där de allt som oftast uttrycker sig genom att skrika, bli arga och ledsna. Ofta handlar situationerna om att barnen tar saker från varandra eller att en kompis har något som jag vill ha.

 

 

 

Metoder för att nå målet:

 

  • Använder oss av sagan för att belysa olika situationer kopplat till värdegrunden.

  • Involvera barnen i sagostunden genom att ställa frågor kring tex hur man är en bra kompis, hur säger eller visar man att man inte vill?

  • Vi vuxna är närvarande i barnens lek och stöttar vid behov.

  • Vi påminner barnen om att säga stopp och visa med handen.

  • Vi stöttar genom att förklara varför det andra barnet fick en ”stopp hand”, hjälper barnen att sätta ord på varför.

  • Lekgrupper där fokus ligger på att visa hänsyn till varandra.

  • Använder oss av TAKK för att förstärka språket.

 

 

 


Vi kommer att arbeta utifrån följande kärnämnen i förskolan:

 

  • Mentalisering – att föreställa sig andras perspektiv och känslor: Genom ”stopp handen” förstå att kompisen vill att jag ska sluta.
  • Självbild – att veta vem man är och vad man kan: Genom ”stopp handen” uppnå positiv återkoppling i form av att kompisen förstår mig och slutar.

Kommunikation – att förstå och göra sig förstådd: Oavsett om barnet behärskar det verbala språket eller inte, ska ”stopp handen” tydligt signalera att barnet inte

 

 

 

 

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback