Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 6

Bläckfisken, Delfinens Förskola, Omsorg, utveckling och lärande VT-20

Delfinens förskola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

Vi bedriver en verksamhet som utgår från att alla barn ska ges möjlighet till stimulans, motivation och utmaningar på förskolan. Den ska sätta barnet i fokus som en kompetent individ som vill utvecklas i förskolans alla varierande miljöer. Verksamheten ska bygga på en kvalitativ syn på kunskap och förmedla möjligheter till ett utforskande, nyfiket och lustfyllt lärande.

Läroplansmål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

  •  sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

 

Planerade insatser 

Mycket medvetet användande av talat språk/annan kommunikation. Mindre grupper, barngruppen indelad i tre, mindre grupper.. Handlingsplan. Samling, Grön Flagg. Digitala verktyg. Tillgång till olika sorters material såsom Plus-plus, lego, pärlplattor, naturmaterial, lera, färg mm.

 

Förväntade effekter  

Barnen uttrycker sina tankar, åsikter, känslor mm med hjälp av olika tekniker, material. De löser konflikter genom att kommunicera med motparten. De beskriver hur det känns i olika situationer. De känner sig trygga att prata och uttrycka sig i de flesta sammanhang.

 

Metodval

Genom att observera barnen kan vi få syn på deras lärande. Vi använder oss av samtal i helgrupp, mindre grupper, digitala verktyg. Vi dokumenterar, analyserar och reflekterar tillsammans med barnen i olika konstellationer. Vi använder oss av TAKK-tecken i helgrupp, "veckans tecken" då vi har flera barn med behov av tecken som förstärkning i sin kommunikation. Temat vi arbetar med nu är "JAG".

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback