Skolbanken Logo
Skolbanken

Lek/språk

023311 Förskolan Svängen, Stockholm Järva · Senast uppdaterad: 6 mars 2020

Lek och språk

1. Kartläggning

Stor del av gruppen har låg språklig nivå och behöver mycket planerad och organiserad språklig stimulans. Det kan uppstå konflikter i samtal mellan barnen på grund av litet ordförord och sociala koder. Leken blir inte lika rolig, man utesluter den som inte förstår eller man känner sig utanför i leken eftersom man är osäker i språket. Det kan uppstå konkurrens och små tjafs som kan ta över leken, vilket gör att leken bli avbruten av dessa konflikter. Samtidigt är leken alltid igång, och barnen tycker om att leka roll lekar så som djur, familj, doktor etc. Yngre barnen leker mycket med bygg material och djur dockor. 

 

2. Målbild

Men barnens stora intresse till den fria leken vill vi att barnen ska få ett utökad ordförord och språkstimulans. Det ska även uppstå mindre konflikter i leken och mindre konkurrens mellan barnen i leken och under en hel dag på förskolan. Få starkare självkänsla och stärka barnens sociala koder.   

 

3. Läroplanens mål

Förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen, att alla får vara med och alla är olika.

Självständighet och tillit till sin egen förmåga, förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler. Förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar. 

 

4. Organisering av miljö

Göra olika lekmaterial/aktivitetslådor i olika teman. Uppslag till nya lekar i både sång och regellekar. Prata om nya regler, barnens egna idéer i leken. Skapa lekar utomhus, ta fram material, filtar, bollar, ringar, och kunna använda oss av naturmaterial. Lägga upp inspirationsbilder i lilla rummet. Titta på olika kort filmer. Titta i böcker, bokläsning, boksamtal, gå till bibliotek. Olika lekar under samling. Bild stöd och tecken stöd. Återberättande i smågrupp.

 

5. Hur ska vi arbeta med barnen?

Vi ska vara nära barnen och vid vissa tillfällen vara med i leken. Inspirera och motivera fram leken på ett roligt sätt. Skapa inbjudande miljö som ger uppslag till nya lekar. 

 

6. Aktiviteter/tema

Vid bokläsning/boksamtal. Tecken och bildstöd. Drama, titta på film och gå på studiebesök. Organiserade lekar, rollekar. Trycka ut bilder, skapa rekvisita/ kläder till lekar.  

 

 7. Dokumentera och reflektera mellan barn och pedagoger. 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback