Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Mitt Magiska Jag!

Önnegårdens förskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 5 mars 2020

Känna glädje över att jag är Jag!

 

Var är vi?

Många inskolningar som gör att vi behöver lära känna varandra och barnen ska ges möjlighet till att utveckla sin egna personligheter.

Vi kan se att barnen uppskattar olika slags rörelseaktiviteter. Vi har uppmärksammat att genom sång och lek har barnen börjat visa sina personligheter. 

 

 

Vart ska vi?

Vi vill öka barnens förståelse för kroppens olika delar och vad de olika delarna heter samt att få lära sig om sig själva och deras omvärld.

Barnen ska ges förutsättningar att utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samtidigt som de utvecklar förmågan att använda och förstå de olika begreppen. Barnen ska ges möjlighet att utveckla sina sinnen i olika upplevelser och sammanhang.

 

Hur gör vi?

Vi kommer att utgå ifrån, samt undersöka och synliggöra de frågor som vi tillsammans kommer fram till under våra samlingar. Temat kommer att användas under olika aktiviteter, men även i våra vardagliga rutiner. Barnen kommer ges möjlighet att arbeta med kroppens olika delar genom bland annat skapande aktivitet, rörelseaktivitet och genom samtal, mindmaps samt upplevelser. 

Vi kommer att synliggöra barnen och deras omvärld genom deras personliga familjecollage.

Processen dokumenteras fortlöpande genom lärloggar i Unikum.

 

Hur blev det?

Reflektion kommer ske löpande i arbetslagen samt genom kommunikation med vårdnadshavare.

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback