Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Deckare, år 8 VT-20

Nolhagaskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

Nu ska vi fördjupa oss i en härlig genre, nämligen "Deckare". Vi kommer läsa deckare, deckarens historia och om deckarförfattare samt så klart långsamt bygga upp vår egen deckare - med väl genomtänkta karaktärer, en smaskig historia, ledtrådar och ett överraskande slut. Nu kör vi!

Hur skriver man en bra deckare?

Under arbetet kommer du kunna utveckla din förmåga att:

 • söka och sammanställa fakta om en känd deckarförfattare
 • skriva en del av berättelse utifrån deckargenren.
 • skriva en text som följer regler för stavning och skiljetecken.
 • i texten använda sig av enkla gestaltningar.
 • kunna analysera en deckare och kunna se likheter med andra filmer eleven sett eller böcker eleven läst.
 • förbättra den egna texten efter respons från lärare/kamrat.
 • efter att ha tittat på en pusseldeckare kunna diskutera innehåll och  vad som kännetecknade just deckare. 

Så här ska vi jobba

 • Gemensamma genomgångar om vad som kännetecknar genren.
 • Egen läsning av kortare deckarnoveller.
 • skriva faktatext
 • Filmvisning med efterföljande diskussion.
 • Kamratrespons
 • Skriva egen berättelse utifrån deckargenren.

Så här ska du få visa det du kan och lärt dig

Vi kommer arbeta med flera olika uppgifter i detta tema. Du visar vad du lärt dig och vad du kan i våra diskussioner, i dina texter och i din respons till lärare och andra elever.

 

Bedömning - förmågor och kunskaper du kommer kunna visa

 • Din förmåga att skriva en berättelse utifrån deckargenren
 • Din förmåga att skriva en text som följer skriv- och stavningsreglerna
 • Din förmåga att skriva en välformulerad text med enkla gestaltningar.
 • Din förmåga att ge respons
 • Din förmåga att ändra din text efter respons

 

Inspiration

 

 

Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Matriser i planeringen
Skriva
Faktatext
Uppgifter
Mördaren i parken
Mördaren i parken