Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik, Kemi, Fysik

·

Årskurs:

6

Elektricitet, magnetism, energi och hållbar utveckling

Vikingaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 5 mars 2020

Vad är egentligen elektricitet? Vi utforskar en elektrisk krets, tillverkar egna och lär oss om vad som krävs för att en lampa ska lysa. Vi utforskar också magneter och elektromagneter. Sedan ska vi undersöka vad energi är, jämföra olika energikällor och ta reda på mer om deras för- och nackdelar.

Mål för elev

Innehåll

- Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället (fysik).

- Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet (kemi).

- Olika sätt att hushålla med energi i hemmet (teknik).

- Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar (teknik).

Genomförande

Vi kommer att ha diskussioner, se filmer, läsa texter och ha genomgångar. Vi kommer även att arbeta med kamratrespons. I samband med detta kommer vi att ha uppgifter, diskussioner och värderingsövningar.

Redovisning

Elektricitet och magnetism får du själv välja om du vill berätta om muntligt eller skriftligt.

Tillsammans med en klasskamrat ska du göra en informationsplansch/kollage om en energikälla. I diskussioner har du också möjlighet att visa vad du lärt dig och ta ställning till olika frågor.

Elevinflytande

Era tankar från utvärderingar i NO får påverka undervisningens former. Du får välja själv hur du vill visa dina kunskaper om elektricitet och magnetism. Vi kommer att arbeta en hel del praktiskt eftersom klassen uttryckt att det är uppskattat. 

 

 

 


Läroplanskopplingar

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.

Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.

Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback