Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Pedagogisk planering NO åk 1-3

Hosjöskolan, Falun · Senast uppdaterad: 5 februari 2024

Här kommer du få lära dig massor! Bland annat varför vi har fyra årstider och vad som är speciellt med just dessa, du kommer också få lära dig om växter och djur i din omgivning och om enkla näringskedjor, solen, jorden och månens förhållande till varandra och mycket mer!


Läroplanskopplingar

kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och människokroppen,

förmåga att använda biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa, och

förmåga att genomföra systematiska undersökningar i biologi.

kunskaper om fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och samhället,

förmåga att använda fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik och miljö, och

förmåga att genomföra systematiska undersökningar i fysik.

Några av människans organ, deras namn och översiktliga funktion.

Människans upplevelser av ljus, ljud, värme, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Betydelsen av kost, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

Solsystemets himlakroppar och deras rörelser. Människan i rymden.

Hur material kan sorteras efter några egenskaper, till exempel utseende, om de är magnetiska och om de flyter eller sjunker i vatten. Hur materialen kan återvinnas.

Vattnets olika former: fast, flytande och gas. Avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och dokumentation av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg.

Matriser i planeringen
NO Matris åk 1-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback