Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Kapital 5 Bråk

Tjärnaängskolan, Borlänge · Senast uppdaterad: 6 mars 2020

Arbetsområde i årskurs 4 som handlar om bråk och problemlösning.

Ämnesspecifik förmåga 

-Formulera och lösa problem med hjälp av matematik. 

-Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

-Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

-Föra och följa matematiska resonemang.

-Använda matematikens uttrycksformer för att tala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Centralt innehåll

Tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer 

Positionssystemet för tal i bråkform.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

 

Begrepp

hel, halv, tredjedel, fjärdedel osv.

del av det hela

del av antal

störst och minst bråk

 

 

 

Bedömning

Bedömning för lärande sker kontinuerligt med hjälp av gemensam diskussion, grupp arbete, övning på skrivhäfte och Nomp-övningar på Ipad, men uppsamlande bedömning/avstämning sker i

 

  • Skriftlig diagnos där eleven ges möjlighet att visa på utveckling efter feedback.
  • Bedömning av problemlösningsförmåga i skriftlig uppgift.
  • Skriftligt prov. 

 

Undervisning

 

Vecka 7-11: Genomgång av mål och planering, samt avcheckning av förkunskaper med hjälp av skrivtavlor. Arbete med Ipad på Nomp, arbete parvis och enskilt i matteboken, samt gemensamma diskussioner och genomgångar. Skrivtavlor kommer vi även att arbeta med successivt för att få en tydlig bild av var eleverna befinner sig kunskapsmässigt.

Problemlösning där eleven ska visa hur man kommer fram till svaret med hjälp av olika matematiska uttrycksformer (ma-språk, bild, med text).

Skriftlig diagnos med feedback för att stämma av och se hur vi går vidare inom arbetsområdet.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter