Skolbanken Logo
Skolbanken

Matematik

Trönningesbjärsvägens förskola, Varberg · Senast uppdaterad: 3 februari 2020

Område för undervisning: Matematik; storheter och enheter, mätning, volym,

Undervisningsplanering,  lärgrupp, vt 2020

 

Område för undervisning: Matematik; storheter och enheter, mätning, volym,

 

Uppdrag enligt styrdokument

I förskolan ingår matematik som en del av helheten i förskolans undervisning och varje barn ska ges möjlighet att utveckla sina förmågor, sitt kunnande, intresse  och sin förståelse för matematik.

I förskolan läggs grunden för ett livslångt lärande, och arbetet med matematik ska vara meningsfullt för barnen här och nu, samt ge dem positiva erfarenheter av matematik.

 

Syftet med undervisningen

Skapa nyfikenhet och intresse för mätning

Ge möjlighet att pröva och använda idéer för att lösa problem inom mätning

Kommunicera och resonera om mätandets princip

 

Mål för arbetet från styrdokument: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar 
 • Förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.
 • Förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och se samband mellan begrepp.

 

Innehåll:

Volym: Vi utgår från frågan; hur mycket?

Uppskatta och jämföra olika föremål; hur mycket rymmer de?

Undersöka och använda olika måttenheter för volym.

Jämföra volym, mäta och räkna.

Använda begrepp som lite, mycket, lika mycket, mer, mest, mindre, minst, dela, dubbla, halv, halvera, öka, minska, tom, full.

 

Metoder:

 • Grupparbete, max åtta deltagare.
 • Leka med vatten/sand/ris. Upptäcka och använda olika mätredskap.

      • Undersöka vad en liter är och hur stor plats den tar med olika behållare och mätglas.

 

 • Använda olika kärl som alla har volymen 1liter men ser olika ut. Fråga vilket kärl barnen  tror rymmer mest vatten. Ta sen fram en liter kanna med färgat vatten som barnen kan hälla i de olika kärlen och jämföra/se/undersöka. Rymmer det lägsta kärlet lika mycket som de andra?
 • Använd olika kärl som rymmer olika mycket. Vilket kärl tror barnen rymmer minst/mest? Ställ kärlen i storleksordning från det som rymmer minst till det som rymmer mest. 
 • Använda ris/sand, dela lika, dubbla/halvera, öka/minska. 
 • Fyll ett kärl med ris/sand. Be barnen dela riset/sanden så att de får lika mycket. Ge betänketid och be sen barnen att beskriva sin metod. Pröva att dela upp innehållet med de metod som beskrivits.
 • Använda recept.
 • Film; Tiggy testar: Att lita på en liter, Katten musen tiotusen.
 • Högläsning, böcker; Rutan och Randan, Matematikgänget, Malla handlar, Ole Alexander Filibom-bom-bom.

Läroplanskopplingar

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter