Skolbanken Logo
Skolbanken

"De mäktiga sex"- enkla maskiner Grundsär

Ängaboskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 5 februari 2020

Vad vet du om de enkla maskinerna: hävstången, hjulet, blocket, skruven, lutande planet och kilen? För mycket länge sedan försökte människan att använda verktyg för att göra arbetet lättare. Dessa verktyg eller "maskiner" var mycket enkla och de används fortfarande i en eller annan form och ingår idag i våra moderna maskiner. I detta arbetsområde kommer vi att lära oss om de enkla maskinerna.

Syfte

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

Elevens mål:
Ta reda på hur följande enkla maskiner fungerar:

 • Lutande planet
 • Kilen
 • Skruven
 • Hävstången
 • Hjulet
 • Block/Talja
 • Ge exempel på redskap eller verktyg som bygger på de enkla maskinerna.

Förstå nyttan av de enkla maskinerna när vi använder dem i vardagen

Arbetsformer 

Vi kommer att

 • Ha gemensamma genomgångar.
 • Titta på filmer om de enkla maskinerna.
 • Ha genomgångar av hur enkla maskiner fungerar och genomföra egna tester av hur de kan fungera.
 • Bli uppmärksamma på olika mekanismer i vardagsföremål och lära oss olika tekniska begrepp. 
 • Besöka lekplats där vi ska undersöka om det finns principer för enkla maskiner i lekredskapen. 

 

Bedömningar

Det som bedöms är din förmåga att:

 • Förklarar de tekniska lösningar vi arbetar med och använda begrepp inom arbetsområdet
 • Diskutera och förstå nyttan av de enkla maskiner som vi använder i vardagen.
 • Hitta och identifiera enkla maskiner i hemmet/närområdet.
 • Ser sambanden mellan lekredskapen och de enkla maskinerna

Läroplanskopplingar

jämföra och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

hantera redskap och teknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt,

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda, utformade och fungerar samt ge förslag på hur de kan förändras.

Redskap och teknisk utrustning i närmiljön. Hur de används på ett ändamålsenligt och säkert sätt.

Föremål i elevens vardag. Hur de är anpassade efter människans behov och har förändrats över tid.

Ord, begrepp och symboler inom ämnet teknik för att till exempel samtala om teknik och utvärdera arbetsprocesser.

Föremål där enkla mekanismer såsom hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatsen och husgeråd av olika slag.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter