Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Islam

Gustav Adolfsskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 15 mars 2020

Islam är den yngsta av de Abrahamistiska religionerna och världens näst största religion med sina drygt 1,5 miljarder anhängare.

Arbetsområde:

Under ett par veckor kommer vi att arbeta med islam. Vad är viktigt inom islam? Hur kan muslimer leva? Var finns islam i världen idag?

 

Konkreta mål:

Ni kommer att få lära er om islams historia, guds- och människosyn, skrifter, viktiga riter och handlingar samt riktningar. 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma dina förmågor genom ditt deltagande i klassrummet och ett prov.

 

Undervisning:

 

Vi kommer att ha genomgångar, läsa, titta på bilder, se film och diskutera. Ni kommer också få arbeta med diskussionsfrågor.

 

Material:

NE - Islam (finns tilldelat till er)

Enkel religion - häfte om islam (finns också att lyssna till på ILT och kommer som pdf)

Min presentation (kommer också som pdf):

https://docs.google.com/presentation/d/17PuEZ3IJA7EbVdapIjlni_KzTWX51LjA_pI-CSr22Ms/edit#slide=id.g6e6db72dd5_0_0

05D:s jämförelsemall över världsreligionerna:

https://docs.google.com/document/d/13WmoiJOQysuJIBtXz4A0x07BmQsSJbH-EYhKL1qqxcI/edit

 


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.

Huvuddragen i världsreligionernas historia.

Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.

Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.

Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.

Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.

Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.

Matriser i planeringen
Islam
Uppgifter
Prov Islam
Islam - källuppgift
Frågor - NE kap.6.3

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback