Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 2

Blue Bot körkort - programmering

Sofia skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 21 september 2020

Öva och utveckla elevens programmeringskunskap, samt dennes matematiska problemlösningsförmåga.

Eleven/Gruppen ska arbeta med att utveckla sin matematiska och tekniska förmåga att programmera, skriva ner och läsa programmeringskommandon och att samarbete med andra elever.

 

Eleven kommer att öva sin språkliga förmåga, när den behöver förklara sin idé för kompisen och när gruppen diskuterar sig fram till lösningar. De behöver prova sig fram matematiskt och lyssna på varandra. Öva sina programmeringskunskaper, samt att jobba med matematiskproblemlösning. Att kunna få ner tanke till papper och kunna gå tillbaka i sina anteckningar för att se var ett ev. misstag kan ha skett.

 

Aktivitetenvad vi kommer göra för att eleven/gruppen ska utveckla de förmågor vi önskar:

 

Elever kommer i grupp få en genomgång i hur bluebots programmeras, sedan kommer genomgången gå över till att gemensamt testa att lösa ett problem på tavlan, samt skriva ner varje kommando för att kunna följa hur programmering fungerar.

Efter genomgången kommer eleverna själva att få prova sina bluebots och genom lek och nyfikenhet öva på och inhämta nya kunskaper inom programmering. Samt öva på att skriva ner sina kommandon. Eleverna kan själva bygga labyrinter med kappla-klossar.

 

Efter att eleverna har fått prova fritt kommer lärare, själv eller tillsammans med elever, att bygga upp en labyrint som eleverna ska navigera sig igenom. När eleverna kommer igenom labyrinten samt har skrivit ner alla kommandon har eleverna visat att de besitter tillräckliga kunskaper för att få ett bluebot-körkort. 😊

 

Hur ska vi ta reda på att förmågan utvecklats: Genom att observera och närvara kan pedagogen följa elevernas process, hjälpa eleverna att förklara och följa deras programmeringskommandon. Låta eleverna prata med varandra och resonera kring var fel uppstår och hur de ska lösas.

 

Material - Bluebots, vaxdukar (rutad för att visa bot:ens körlängd), små laminerade lappar som t.ex. skatter för att ge Bot:arna ett mål. Papper och penna för att elever ska kunna skriva ner sina kommandon, en whiteboard och penna för att pedagog ska kunna förklara.


Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,

får använda digitala verktyg på ett sätt som främjar kunskapsutveckling

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Exempel på ett körkort

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback