Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

9

Engelska, inför nationella prov åk 9 VT20

Svensgårdsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 1 mars 2020

Du jobbar med repetition och språkutveckling utifrån dina individuella behov. Syftet är att stärka språket ytterligare.

Vad?

Du jobbar med individuellt anpassade uppgifter utifrån dina behov av repetition och språkutveckling. Grammatik, Collocations, Ordkunskap, Läsförståelse, skrivande. Hörförståelse gör vi gemensamt.

Hur?

Vi jobbar utifrån modellen fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Du lägger upp din egen planering i Classroom. Du gör uppgifterna individuellt men diskuterar och samtalar i par eller grupp.

Varför?

Syftet är att förbereda dig väl inför de nationella proven som kommer äga rum under vårterminen.

Examination

Examinationsform är de nationella provens läs- och hörförståelse (delprov B1 och B2) samt skrivuppgift delprov C)


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter