Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Planering Grön

Rådmansö förskola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 9 mars 2020

Beskriv valt område för undervisning här. Koppla till valda prioriterade mål enligt Lpfö, arbetsplan och plan mot kränkande behandling. Matematik och naturvetenskap.

Vilka tidigare erfarenheter/kunskaper/intressen har barnen utifrån sina förmågor? Hur vet vi det?

 Vi såg att barnen samlade på pinnar och kottar, och la dom i en hög.
Vi såg att det är ett stort intresse hos barnen speciellt när vi är i skogen.

Syfte och mål      

Varför ska vi erbjuda barnen detta? (Kopplingar till läroplanen görs nedan)        
Förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.


vi vill att barnen ska få förförståelse för matematik/ naturkunskap.

Därför ger vi barnen uppdrag i skogen att samla ett antal. Uppdraget består av en siffra som anger antalet tex pinnar, kottar 

dom ska samla, vi tydliggör genom att lägga på vita duken i längdordning , tjocklek och antal. Vi räknar dom tillsammans.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Vi vill att barnen ska erbjudas möjlighet att förstå/utveckla förmågan  

Vad ska vi ge barnen möjligheter att förstå/utveckla?

 Vi vill att barnen ska få förståelse för siffran tex 4 och hur många tex pinnar siffran är.

Vi har nått målen när

Hur ser vi att ett lärande skett?

 När barnen själva hämtar antal naturmaterial och räknar till fyra.

Genomförande  

Hur ska barnen ges möjlighet att lära sig? 
Genom upprepade tillfällen att tillsammans hämta och räkna olika material.

När kan de lära sig det? 
När vi har utevistelse och även när vi har pedagogiska inne verksamhet.

Vad behöver vi förändra och utveckla i miljö/material?

Vi har planerad utevistelse med hjälpmedel som lilla ryggsäcken med uppdrag .

 Vi planerar och följer upp uppdragen i gruppen inomhus.

Hur organiserar vi barngrupp och pedagoger?

 Vi samarbetar låter barnen känna sig sedda och låter barnen aktivt delta och säga sitt och reflektera under tiden

vi undervisar .

Hur förbereder vi varje undervisningstillfälle?

Genom planering på Måndagar.

Hur behöver pedagogen/pedagogerna förbereda sig?

Vi förbereder material inför kommande vecka.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback