Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Kroppen, knoppen, maten ger farten

Finnboda, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 28 februari 2020

Efter reflektion med barngruppen valde vi tema kroppen, knoppen, maten ger farten. Detta då barnen önskade lära mer om flera saker som kunde kopplas till detta tema.

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

 

 • Varför? (Syfte med undervisningen)

 

Vi har en barngrupp med 22 barn.

 

I samtal med barnen har vi kommit fram till detta tema. Barnen uppgav att de vill lära mer om Kroppen, knoppen, hur många kroppsdelar det finns i ansiktet. De vill även lära om växter och har ett stort intresse för rörelse.

 

Vi kommer under temat att fråga och lyssna in barnen samt observera vad de kan om ämnet och vad de är intresserade av. Detta kommer att dokumenteras och reflekteras i grupperna.

 

Vi kommer i temat väva in flera av läroplanens mål. Vi upplever att barn lär bäst i meningsfulla situationer och genom att göra de delaktiga i undervisningen vill vi ge dem makten att ta egna beslut i sitt lärande.

 

 

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)

 

Vi kommer att arbeta i mindre grupper och utgå från barnens intressen och förkunskaper. 

 

Kroppen- Med hjälp av olika medel, analoga och digitala ska barnen få bygga upp en egen bok om kroppen efter sina intressen och förkunskaper.

 

Odla- Vi ska tillsammans med barnen utforska matens väg från jord till bord.

 

Så, plantera och följa processen på olika sätt. Ta bilder, filma, måla….

 

Kost-Skapa glädjefulla matsituationer då barnen får utforska nya rätter och smaker.

 

Miljö- Lyfta vikten att värna om vår miljö genom olika uppgifter, skräpplockarvecka, sopmonster, kompostera mm.

 

Rörelse- Ha regelbundna aktiviteter där barnen får möjlighet att utveckla sin motorik och skapa rörelseglädje.

 

Veckans dans. En dans från olika länder varje vecka.

 

Olika dansstilar

 

Samlingar med rörelse och samspel som fokus.

 

Rörelselek utomhus, både på gården och i närmiljön 

 

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

 

Reflektion sker på samling efter avslutad aktivitet. I lärloggar i Unikum

 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 

 Barngruppen på Bläckfisken. I de olika lärgrupperna, enskilt och i helgrupp.

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
  Alla ansvarar för att planera och genomföra utbildningen. Dokumentation, arbete i Unikum och Bas enligt planeringen.

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

Barnen ska få kunskaper om kroppen som de kan gå tillbaka till och reflektera om när de vill.

 

Barnen ska få vara med och plantera och följa en växt. Samt få mer kunskap om matens påverkan för välmående och miljö.

 

Barnen ska få regelbundna rörelsepass för att utveckla motorik och kroppsuppfattning.

 

            Barnen ska få möta danser från olika kulturer och länder


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback