Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

6

Koll på NO " Fortplantning och befruktning" åk 6

Gylle skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 5 februari 2020

I detta moment kommer du att få svar på dessa frågor: Vad är kloning? Vad är pollinerare? Kan människor lägga ägg? Vad menas med provrörsbefruktning? Varför får man finnar?

Vi kommer att jobba med detta moment under en vecka:

Under en vecka kommer vi att arbeta med detta moment.

Genomförande:

Vi kommer att diskutera tillsammans.

Läsa texter

Svara på frågor

Bedömning:

Deltagande i diskussioner

Inlämningsuppgift


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.

Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.

Matriser i planeringen
Koll på NO "Fortplantning och befruktning"
Uppgifter
Frågor om befruktning och fortplantning