Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

9

Kalla kriget och Sverige under 1900-talet

Blåklintskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 27 februari 2020

Under v 7, 9-12 ska vi arbeta med Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall samt Sverige under 1900-talet.

Vi kommer att se på filmer, läsa texter samt diskutera det vi läst och sett. Du kommer också få söka fakta på egen hand.

 

Examination:

Skriftliga uppgifter

Hur väl du deltar vid diskussioner

Muntligt förhör tisdag v 13 (24/3) 

 

Material:

Studi.se :

Sveriges ekonomiska historia   1914-1945 

                                                 1945-1969

                                                 1969-1985

                                                 1985- nutid

 

 

Filmer från Sli:

Kalla kriget, 37 min 

Sverige under kalla kriget, 28 min 

Sovjetunionen - uppgång och fall, 19 min 

Afghanistan - kultur och historia, 22 min

Sverige i historien - Kalla kriget - Dolda allianser, 19 min

 

Stenciler Enkel historia 7-9  

s 35-43  Efterkrigstiden

s 48-53  Globaliseringen

s 54-59 Sverige under 1900-talet 

 


Läroplanskopplingar

Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.

Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.

Framväxten av det svenska välfärdssamhället.

Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya makt förhållanden i världen.

FN, nordiskt samarbete och framväxten av Europeiska unionen (EU).

Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.

Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.

Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback