Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

1

Här bor vi

Junibackens skola, Ludvika · Senast uppdaterad: 5 mars 2020

Du vet förstås hur huset där du bor ser ut? Kanske kan du din adress också? Men var i Sverige bor vi? Var på jordklotet?

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi ska lära oss lite grann om jordklotet, världsdelarna och vårt land
Vi ska lära oss lite grann om vårt lands historia.
Vi ska lära oss våra egna adresser.
Vi ska lära oss att hämta fakta och kunskap från film, text och bild, t. ex kartor samt att återberätta vad vi lärt oss i ord, text och bild.

 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi utgår från läroboken "PULS SO-boken" och tittar på bilder och lyssnar på texter, vi ser på filmer, läser och gör uppgifter kring vårt arbetsområde.
Vi ska lära oss viktiga ord och begrepp genom att diskutera dem och använda dem i vårt arbete.

Vad som kommer att bedömas:

Du ska ha någon uppfattning om hur jordklotet ser ut.
Du ska kunna namnge vår världsdel samt minst två till.
Du ska kunna namnge vårt land och ha en uppfattning om hur det ser ut och var på jordklotet det finns.
Du ska veta ungefär var i Sverige vår hemort ligger.

Du ska kunna säga din egen adress.
Du ska kunna använda och förstå några i sammanhanget viktiga ord och begrepp.

 

Hur du får visa vad du kan:

Under diskussioner i samband med film, text- och bildarbeten.
Du kommer också att få göra uppgifter där du kan visa din utveckling och dina kunskaper.

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

söka information från olika källor och värdera dessa.

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Matriser i planeringen
Här bor vi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback