Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

undervisningsplan Kroppen Sjöberget

223151 Förskolan Sjöberget, Stockholm Hägersten-Älvsjö · Senast uppdaterad: 24 februari 2020

Undervisningsplan

 

 

Datum för upprättande av planen:

 10/2-2020

Beskrivning av barngruppen vad gäller antal barn, barnens åldrar etc.:+

 Hela barngruppen har åldrarna 1-3 år. De är 15 st.

De äldsta barnen är mellan 2-3 år.

Vad är det vi vill att barnen ska lära sig i projektet/undervisningen?

 Barnen har visat stort intresse för kroppen, och dess tydliga funktioner. Vid lunch och mellanmål talar vi om matens väg ner i magen, och vitaminer som finns i olika födoämnen. Vi slår upp i paddan, och ser vilka bokstäver som ” bor ” i olika grönsaker eller annan mat. Barnen tycker att det är spännande, och föreslår själva vilken mat vi ska kontrollera. Vi hoppas att barnen ska, till en början, lära sig de enklaste och elementäraste av kroppsfunktioner.

Vilket/vilka läroplansmål utgår vi från?

 

Vilken/vilka artiklar i FN:s barnkonvention kommer vi att arbeta med i projektet och på vilket sätt?

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten

Följ länken så kommer ni till barnkonventionen.

 Barnet har rätt till bästa möjliga hälso- och sjukvård och rehabilitering. 

Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det.

Varför vill vi att barnen ska lära sig just det här?

 Kroppen är något som vi alltid har tillgång till och alltid väcker intresse. Att lära känna sin kropp och dess signaler är grundläggande, och tydligt något barnen tycker är spännande. Det finns obegränsat med ingångar och material. Kroppen finns med i alla delar av verksamheten.

 

Hur vill vi att barnen ska lära sig det här?

 En blandning av lek och fakta. Med sång, dans, litteratur och samtal. Skapande, både tredimensionellt och på papper.

 Gör en grovplanering för:

  • när undervisningen ska ske  under veckan? På samlingar, vid måltiden och under specifika undervisningstillfällen. 
  • vem som ska hålla i undervisningen ? Ellinor, Ounissa, Siri
  • möjliga miljöer/platser där undervisningen ska bedrivas? Överallt
  • material som understödjer barnens lärande i projektet? Bok om kroppen, ramsor, sånger, skapande tredimensionellt , färger, kritor, biblioteket,

 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,

aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och

får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback