Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5

Instruerande text åk 5

Gamla STR F-6 2021 , Båstad · Senast uppdaterad: 5 februari 2020

Vi kommer att lära oss hur instruerande texter är uppbyggda och vilka språkliga drag en instruerande text har. Vi kommer att avsluta arbetsområdet med att på egen hand skriva en instruerande text om hur man gör en häxsoppa.

Konkretiserade mål

När arbetsområdet är slut ska du:

  • Veta vilka delar som ingår i en instruerande text.
  • Kunna använda bilder som kompletterar instruktionerna i texten.
  • Veta vad verb i imperativ är. 
  • Skriva och organisera en instruerande text.

 

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta i "Skrivrummet" där vi kommer att göra olika övningar. 

I slutet av området ska du skriva en egen instruerande text om en häxsoppa.

Du ska också följa ett recept hemma och visa en bild för mig i skolan.


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Matriser i planeringen
Instruerande text
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter