Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5

Beskrivande text, Norden, åk 5

Gamla STR F-6 2021 , Båstad · Senast uppdaterad: 5 februari 2020

Det finns många olika slags texter och alla har sin speciella uppbyggnad. Nu är det dags att träna vidare på hur man skriver en beskrivande text. Detta gör vi samtidigt som vi läser om de nordiska länderna. När arbetet är klart, så har du en genomarbetad text om ett nordiskt land i din hand!

Vi använder oss av läromedlet Zick Zack - Skrivrummet

Vi tränar på att:

  • organisera innehållet i en beskrivande text
  • jämföra, så att textens fakta blir intressantare
  • använda ämnesbegrepp
  • använda olika källor
  • beskriva ett land tillsammans
  • självständigt skriva en text om ett nordiskt land

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Matriser i planeringen
Beskrivande text, Norden, åk 5
Uppgifter
Beskrivande text om ett land