Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7

English year 7 spring term

Söndrumsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 5 februari 2020

Under vårterminen kommer vi att arbeta med bl a muntliga presentationer till bilder, kläder och mode, mat och lite historia bakom olika maträtter, teoretiskt skapa vår egen drömskolan med teman samt göra ett arbete om Storbritannien. Vi kommer också att gå igenom olika grammatiska former.

 My 2019 in five pictures, här får ni presentera muntligt och med hjälp av bilder hur 2019 var för er.

 Section 2 Clothes. Vi arbetar med ett kapitel som handlar om klädesplagg och mode och användbara ord när man beskriver någon.

Grammatik: Do, does, did.

Hörförståelse

 Section 3 Food. Ni lär er olika ord för köksredskap, olika maträtter och traditioner och ni får läsa om typiskt brittiska/amerikanska rätter.

Grammatik: Frågor med do, does, did, substantiv i plural och genitiv. Oregelbundna verb i imperfekt.

Skriftlig inlämning och läsförståelsetest

 My perfect school. Ni kommer att arbeta med att på en plansch skapa er framtidsskola med schema, ämnen, regler mm. Ni tränar ord för olika ämnen och uttryck som har med skolan att göra. Arbetet presenteras skriftligt som muntligt.

Grammatik: Futurum (framtid), och pågående presens/imperfekt (-ing formen).

Skriftlig och muntlig redovisning samt diskussioner

 Section 6 Life in Britain. Här arbetar ni med texter om Storbritannien. Ni kommer att få lära er om seder och traditioner, språk och olika delar av Storbritannien. Skriftliga arbeten om England, Skottland, Wales, Nordirland och Kanalöarna. Ni kommer också att få skriva en artikel och ett brev.

Skriftliga inlämningar och hörförståelse

Grammatik: forts. oregelbundna verb i imperfekt.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.

Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.

Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.

Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.

Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.

Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.

Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.

Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.

Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.

Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.

I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter