Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

6

Biologi - Livets utveckling

Landvetterskolan 7-9 A-C, Härryda · Senast uppdaterad: 5 februari 2020

Ämne: Biologi Årskurs: 6 Arbetsområde: Biologin och världsbilden Datum: VT 2020

Varför ska vi arbeta med det här?

Vi kommer att göra enskilda faktaarbeten med syfte för att du ska få genomföra systematiska undersökningar i ämnet biologi.

Du kommer då få möjlighet att öva och få kunskap på biologins begrepp, modeller och teorier.

Det här kommer du att få undervisning om.

  • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Det här ska du lära dig.

Du ska söka naturvetenskaplig information med hjälp av olika källor, där du behöver vara källkritisk mot informationens källa och användbarhet.

Du kommer att välja en av nedanstående områden, vilken du kommer fördjupa dig mer om.

- Charles Darwin

- Evolutionsteorin

- Djurens utveckling

- Big bang

- Bakterier

- Virus

 

Så här kommer vi att arbeta.

Du kommer att välja en av:

- Charles Darwin

- Evolutionsteorin

- Djurens utveckling

- Big bang

- Bakterier

- Virus

Området du väljet ska du skriva en faktatext om. Vi kommer skriva under 4-5 lektioner.

Den sista lektionen kommer vi att sitta i expertgrupper. Där en från varje område sitter i varje grupp. 

I gruppen redovisar ni ert arbete. 

Arbetet delas med mig.

 

Dessa kunskaper kommer att bedömas:

Utifrån din förmåga att:

genomföra systematiska undersökningar i biolog

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
NO: Beting tisdag v.8
NO: Beting tisdag v.8
NO - faktatext
NO - faktatext
NO - faktatext