Skolbanken Logo
Skolbanken

Matematik, Lsär 11, åk 7-9

Grundsärskolan Västervång 5-10, Trelleborg · Senast uppdaterad: 5 februari 2020

Vi arbetar med matematikens olika delar: Problemlösning Taluppfattning och tals användning Tid och pengar Sannolikhet, statistik Geometri Algebra Ämnesspecifika begrepp

Syfte

Öva upp dina färdigheter inom matematikens olika delar, samt att ge dig redskap för att använda dessa färdigheterna när du ska lösa matematiska problem i vardagen.

Konkreta individuella mål:

Dina individuella mål i matematik kan du läsa i kommentarsfältet under matrisen.

Undervisning och arbetsmetoder

 

 • lärarledda genomgångar 
 • filmer
 • gruppdiskussioner 
 • spel
 • rika matematiska problem
 • individuellt arbete
 • laborationer
 • lek

 Bedömning

Du kommer visa dina kunskaper genom att:

 • deltaga i samtal och diskussioner
 • ställa frågor
 • deltaga på lektionerna
 • visa dina idéer
 • ta initiativ
 • hjälpa andra
 • samtal
 • visa och berätta hur du använder matematiken

Begrepp

Detta är ett levande dokument och kommer efterhand som arbete fortgår att fyllas på med begrepp i det aktuella arbetsområdet.

 

Tema: Tid och problemlösning

 • årstider
 • månader
 • vecka
 • skottår
 • analoga klockan
 • digitala klockan

Team: Taluppfattning, tals användning, pengar och problemlösning 

 • positionssystemet
 • talområde
 • ordningstal
 • addition
 • subtraktion
 • multiplikation
 • division
 • hälften och dubbelt
 • 10-kompisar
 • pengar
 • problemlösning

 


Läroplanskopplingar

lösa matematiska problem,

använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Naturliga tal och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.

Naturliga tal och enkla tal i decimal- och bråkform och hur de uttrycks och visas med ord, konkreta material, symboler och bilder samt på tallinje.

Hur de fyra räknesätten uttrycks och visas med hjälp av ord, konkreta material, bilder och symboler.

Centrala metoder för de fyra räknesätten vid överslagsberäkning, huvudräkning samt med beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metoders användning i olika situationer.

Tal i decimal- och bråkform och deras användning i vardagliga situationer.

Negativa tal och deras användning i konkreta och vardagliga situationer, till exempel vid mätning av temperatur.

Begreppet procent och hur det används och uttrycks.

Enheter för tid, till exempel timmar och minuter och hur de förhåller sig till varandra.

Olika sätt att uppskatta och mäta tidsskillnader, till exempel med klocka.

Pengars värde och användning och hur de kan växlas. Digitala betalningssätt

Sannolikhet, chans, risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.

Undersökningar i olika situationer. Tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur information kan avläsas ur tabeller och diagram.

De geometriska objekten cirkel, kvadrat, rektangel, triangel. Hur de avbildas och beskrivs, såväl med som utan digitala verktyg.

Geometriska begrepp, till exempel hörn, sida, sträcka och vinkel.

Mätning och uppskattning av längd, volym och massa med vanliga måttenheter.

Proportionella samband samt enkel förstoring och förminskning.

Geometriska mönster och hur de kan konstrueras.

Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem och utvärdera arbetsprocesser.

Handverktyg, redskap och maskiner. Hur de benämns och används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Skisser, mönster, arbetsbeskrivningar såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas och följas.

Ord, begrepp och symboler inom ämnet slöjd för att till exempel beskriva slöjdföremål och utvärdera arbetsprocesser.

Hur symboler kan användas för att beteckna till exempel förflyttning eller ett obekant tal.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris, Matematik, Gsär 11, åk 9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter