Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVASVA01

Texttyper

Dahlander Kunskapscentrum, Säter · Senast uppdaterad: 5 februari 2020

Du ska skriva flera olika typer av texter under kursen.


Läroplanskopplingar

Skriftlig framställning av texter för kommunikation och reflektion. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt berättande, beskrivande och argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Utredande text om Greta Thunberg