Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Korsstygnsbroderi och ryggstöd åk 6

Konradsbergsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 5 februari 2020

Under terminen får du lära dig korsstygnsbroderi som monteras på ett ryggstöd till solstol vilken konstrueras under trä- och metallslöjden. Du får möjlighet att planera ditt arbete och välja symbol för ditt broderi.

Målet med dessa moment är att du ska:

 

·       Kunna använda handverktyg, redskap, maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

 

·       Kunna konstruera skisser, modeller och mönster

 

·       Kunna omsätta en idé via en skiss till färdig produkt.

 

·       Analysera och värdera din arbetsprocess i både ord och bild.

 

Långsiktiga mål:

 

Genom undervisningen i slöjd ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

·       Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.

 

·       Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.

 

·       Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

 

·       Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

 

Broderi

 

Brodera med korsstygn för att sedan sy ett ryggstöd till en solstol.

 

                      Eleverna får:

 

·       Lära sig korsstygn

 

·       Öva på handsömnad

 

·       Öva på sin kreativitet

 

·       Träna klippa, fästa trådar samt räkna på aidaväv

 

·       Lära sig broderihistoria.

 

Sy på maskin

 

Sy fast broderi på ryggstöd till solstol.

 

                      Eleverna får:

 

·       Öva maskinsömnad; raksöm, sick-sack

 

·       Öva på strykjärn och stryka.

 

·       Testas på symaskinen, trä maskinen, maskinens delar

 

·       Träna klippa i tyg och mäta med måttband

 

·       Testas på tygets olika delar; rätsida, avigsida, sömsmån

 

Underlag för bedömning.

 

Du bedöms utifrån kunskapskraven som Skolverket har satt upp. Bedömningen kommer att ske fortlöpande under lektionstid.

 

Underlag för bedömning är:

 

·       Din slöjdplanering

 

·       Det färdiga arbetet, din srbetsprocess.

 

·       Din slöjdutvärdering.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav slöjd i slutet av årskurs 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter