Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Modersmål teckenspråk

Enheten för flerspråkighet grundskola, Uppsala · Senast uppdaterad: 5 februari 2020

Denna termin jobbar vi mycket med teckenförråd och meningsuppbyggnader.

Här är en planering för hur vårterminen 2020 kommer att se ut, vecka för vecka, fram till skolavslutningen. Vi jobbar mycket med teckenförråd, meningsuppbyggnader och känslouttryck.

 

Vecka 3 - Handalfabetet, bokstavera olika namn.

Vecka 4 - Teckna olika färger, vad händer om man blandar färger.

Vecka 5 - Vi repeterar handalfabetet och färger.

Vecka 6 - Vi leker med siffror.

Vecka 7 - Vad använder vi för kläder? Har man mössa på sommaren?

Vecka 8 - SPORTLOV

Vecka 9 - Vi repeterar siffror och kläder.

Vecka 10 - Vi pratar om olika djur. Vilda som tama.

Vecka 11 - Var sitter lungorna? Vi pratar om kroppsdelar.

Vecka 12 - Vi repeterar kroppsdelar och djur.

Vecka 13 - Vi pratar om påsken. Vad är det för tradition?

Vecka 14 - Vi fortsätter med påsken.

Vecka 15 - PÅSKLOV

Vecka 16 - Vi berättar vad vi har gjort på påsklovet.

Vecka 17 - Vi berättar om våra familjer, var man bor, hur gammal man är.

Vecka 18 - Berätta om vilka färger du tycker om och varför du tycker om de.

Vecka 19 - Vi pratar om sommaren. Vad brukar man göra på sommaren?

Vecka 20 - Midsommarafton, vad är det för tradition?

Vecka 21 - Vi berättar om vad vi ska göra på sommarlovet.

Vecka 22 - Vi sommarpysslar!

Vecka 23 - Avslutning, ha ett bra sommarlov!


Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

fantasi och föreställningsförmåga,

svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter