Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVASVA01

Argumenterande text - debattinlägget

Kungshögaskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 5 februari 2020

Du ska ta del i en debatt om huruvida au pair är något positivt eller negativt för barn- och barnfamiljer. Till din hjälp har du en artikel från Helsingborgs Dagblad som du refererar till.

Vad?

Vi arbetar med uppgiften om debattinlägg i classroom. 

I "Svenska impulser 1 SVA" hittar du en mall för argumenterande texter på sidan 216. Exemplet om fotbollssupportrar som vi arbetat med tillsammans finns på sidan 208. Du har även listan med sambandssignaler i classroom som stöd, samt ett exempel på en äldre elevtext. 

 

Texten du ska referera till är: "En skänk från ovan - Men hur är det för barnen?" 

Varför?

Dels för att det är viktigt att lära sig argumentera i text och delta i debatter. Men också för att du som elev ska få prova att skriva texttypen argumenterande text. 

Hur?

Onsdag 5 feb: Genomgång av artikeln och uppstart med skrivande.

Fredag 7 feb: Eget skrivande, du har valt tes och formulerar argument. Sebastian repeterar strukturen i argumenterande text för den som vill

Tisdag 11 feb: Eget arbete med texten - betygssamtal med Sebastian

Onsdag 12 feb: Eget arbete med texten - betygssamtal med Sebastian

Fredag 14 feb: Texten blir klar och lämnas in. 

Bedömning?

Utifrån kunskapskraven kopplade till uppgiften får du ett betyg och respons på din text 


Läroplanskopplingar

Eleven kan samtala om komplexa ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och kan till stor del anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare. Eleven kan göra muntliga presentationer där sammanhanget är lätt att följa. I dessa kan eleven effektivt lyfta fram huvudtanken och stöder den med exempel. Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i den muntliga framställningen. Eleven kan skriva olika typer av texter, även om komplexa ämnen, som är sammanhängande, begripliga, detaljrika och välstrukturerade och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen. Eleven kan delvis anpassa stilen till texttypen och läsaren. Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den skriftliga och muntliga kommunikationen ska fungera väl. När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på olika slags strategier för att uttrycka sig på annat sätt.

Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och till viss del anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare. Eleven kan göra muntliga presentationer där sammanhanget är lätt att följa. I dessa kan eleven lyfta fram huvudtanken och stöder den med exempel. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen. Eleven kan skriva olika typer av texter som är sammanhängande, begripliga och välstrukturerade och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen. Eleven kan delvis anpassa stilen till texttypen. Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras. När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på någon strategi för att uttrycka sig på annat sätt.

Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och anpassar till viss del sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare. Eleven kan göra muntliga presentationer där sammanhanget är lätt att följa. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel. Eleven kan skriva olika typer av texter som är sammanhängande och begripliga och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen. Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras annat än i undantagsfall.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback