Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 6

Gammeltorp Digitalisering vt 20

Gammeltorps förskola, Nykvarn · Senast uppdaterad: 5 februari 2020

Utifrån vår självskattning gör vi med hjälp av den här mallen en pedagogisk planering för förskolans prioriterade mål gällande digitalisering.

 Avdelning

Gammeltorps förskola

 

Prioriterat mål

Förskollärare ska ansvara för att varje barn får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande. 

Delmål 

Nuläge

 

Utveckling pågår när barnen

 

Så ska vi arbeta för att nå dit

 

Så här ska vi följa upp

Vi observerar innan projektet startar, under projektets gång och efteråt när vi avslutat projektet. 

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.  

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentarsrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter