Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5

Argumenterande text - att skriva insändare

Gemensamt grundskolan, Kristinehamn · Senast uppdaterad: 17 februari 2022

Vad gör dig glad? Vad gör dig riktigt arg? Har du en massa idéer som du vill dela med andra människor? Skriv en argumenterande text i form av en insändare. Vi lär tillsammans hur en sådan kan skrivas!

Mål för arbetsområdet

Målet med detta arbetsområde är att du ska förstå att/hur...

 •  syftet med en argumenterande text
 • man skriver en argumenterande text med underbyggda argument i en tydlig och begriplig text.
 • man använder strukturen i en argumenterande text
 • man använder  de språkliga drag, ord och begrepp, som är typiska för en argumenterande text. 
 • man ger och ta emot respons på en insändare vad gäller språk, innehåll och uppbyggnad

Aktiviteter och uppgifter som leder mot målen

Du kommer att utföra följande aktiviteter och uppgifter

Vi kommer arbeta enligt cirkelmodellen:

 • Vi tar reda på vad en argumenterande text är för något. Var hittar man insändare? Varför skriver man insändare? Vad kan man skriva om?
 • Vi studerar hur andra elever skrivit insändare och vi läser dessa tillsammans.
 • Vi skapar en gemensam text, där en checklista ligger till grund för insändaren.
 • Alla elever skriver en egen insändare om ett ämne som engagerar, även detta genom att använda checklistan
 • Alla elever får ge och ta emot respons i form av kamratbedömning.

Arbetsgång: 

1. Per visar en presentation med tips och klipp om hur man skriver en argumenterande text. 

https://docs.google.com/presentation/d/1gP5s8ddQUNLKwFXvuj5nHfFtNThanEKzn9wcs0g0yc4/mobilepresent?slide=id.g8d36c46290_0_2205 

2. https://www.youtube.com/watch?v=4jXS0aHwRVQ

3. http://www.oppetklassrum.se/uncategorized/faktatext-cirkelmodellen/

 • Varför denna eviga debatt? (Tummen upp 6)

4. http://www.mediekompass.se/lektionstips/trana-pa-insandare/

 • Åsikter om skolan (Tummen upp 4)
  • förbättra med hjälp av stödstrukturen

5. Skapa en gemensam argumenterande text

 • En centralisering av skolköken?
 • Följa checklista + stödstruktur

6. Skriva en egen argumenterande text i Classroom

 

 

Bedömning/synliggörande av förståelse

Du kommer att få visa din förståelse genom att 

 • Vara delaktig och aktiv i det gemensamma arbetet i cirkelmodellen(se ovan)
 • Skriva en insändare, använda checklista
 • Ge respons på kamraters arbete
 • Utveckla dina egna texter med hjälp av kamratbedömningar.

Källor vi kommer att använda

Under arbetsområdet kommer vi att använda oss av följande källor:


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet

Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.

Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Argumenterande text åk 6
Min insändare