Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

6

6 Utgå från en bild

Duveds skola, Åre · Senast uppdaterad: 18 februari 2020

I det här arbetet ska du göra en fortsättning på en bild. Vad händer om man ser den från ett annat håll? Vem är det som tittar på, vad händer utanför bilden?

Mål 

Målet är att du får ytterligare ett sätt att undersöka och använda andras bilder som inspiration till ditt eget arbete. Du får också öva och utveckla dig i att uttrycka dig kring ditt arbete, process och resultat.

Undervisningens form under arbetet

Uppgiften förklaras genom exempel och resonemang kring bildexempel i en gemensam genomgång.

Du har sedan möjlighet att låna iPad eller använda din egen ChromeBook för att välja ut en bild.

Du väljer material och skissar på ditt arbete,

Vi avslutar momentet gemensamt genom att du gör en presentation inför en mindre grupp där du visar din utgångsbild och den bild du skapat och ni gemensamt gör en reflektion och diskussion. 

 

Du får också en checklista för att kunna hålla koll på vart du befinner dig i ditt arbete.

Examination och bedömning

Detta moment bedöms till större delen fortlöpande under hela arbetet men avslutas med inlämning i slutet. Slutgiltig dokumentering av resultat sker då av undervisande lärare.

Din valda teknik. 

Bildkomposition: hur du bygger upp din bild och alla delar passar ihop

Hur väl du kan uttrycka dig kring din egen skapandeprocess, under själva arbetet, men också i reflektion skriftligt och/eller muntligt i avslutning av momentet


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
6 Utgå från en bild
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter