Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Pengar

Vaxö skola, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 26 februari 2020

Ett arbetsområde som handlar om ekonomi och pengars värde.

Frågeställningar: Varför finns det pengar? Varför betalar vi skatt? Vad kostar olika saker? Vad är ränta och lån? Vad är det som styr priset på olika varor? Vad ska en familjs pengar räcka till? Vilka betalningsformer finns det? Uppkomsten av pengar, hur gick det till och hur gjorde man innan pengarna? Vad kan vara smart att veta om ekonomi, pengar och lån? 

Konkreta mål: 

Du ska efter avslutat arbetsområde ha utvecklat din förmåga att:
 • jämföra olika sätt att betala en vara på.
 • använda begrepp (ord) i rätt sammanhang
 • förklara och resonera kring olika frågeställningar
 • känna till vad pengarna i ett hushåll ska räcka till varje månad.
 • Känna till vad vanliga livsmedel och andra vanliga saker och tjänster kostar.
Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:
 • muntligt kunna jämföra olika sätt att betala på tex med kontokort, kontant och elektroniskt
 • muntligt och skriftligt kunna använda olika begrepp (ord) som ingår i arbetsområdet, exempelvis: valuta, kontokort, bankomat, kontanter, elektroniska pengar, skatt, ränta, sedlar
 • muntligt och skriftligt kunna resonera kring olika frågeställningar inom arbetsområdet: 
 • berätta och ge några exempel på vad som måste betalas varje månad (i ett hushåll).
 

Undervisning:

För att ni ska få möjlighet att lära er allt det här ska vi på lektionerna:
 • Utgå från vad ni redan vet, era frågor och funderingar.
 • Läsa faktatexter och se på faktafilmer inom vårt arbetsområde.
 • Ha gemensamma genomgångar.
 • Arbeta enskilt, i par och tillsammans kring olika skriftliga uppgifter.
 • Träna på att använda olika samhällsvetenskapliga begrepp/ord i rätt sammanhang.
 

 

Läroplanskopplingar

Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback